POUM_logo_apaisat

NOTÍCIES

DEL POUM

28 de març de 2023

EL NOU POUM TINDRÀ COM A BASES
LA CONTENCIÓ I LA RESILIÈNCIA
El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vol establir un creixement sostenible i contingut i uns criteris basats en la resiliència respecte al riu Congost.

23 de març de 2023

S’APROVA DEFINITIVAMENT LA DESCLASSIFICACIÓ
DEL SECTOR B5 (CAN VIOLÍ)
La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona ha donat el vist-i-plau perquè els terrenys del sector B5 Can Violí deixin de ser sòl urbanitzable.

22 de març de 2023

TREBALLEM AMB VEUS EXPERTES
PER ELABORAR EL POUM
Els treballs de redacció del POUM compten amb una sèrie de trobades amb persones expertes en diferents matèries per assessorar en aspectes tècnics concrets del pla.

16 de març de 2023

TREBALLANT PEL CONSENS
SOBRE EL POUM
Els regidors i regidores de tots els grups municipals celebren reunions setmanals per mantenir-se al dia de l’evolució i buscar el consens entorn el nou pla urbanístic.

25 de febrer de 2023

SESSIÓ INFORMATIVA
EL POUM SEGUEIX AVANÇANT
El passat dissabte, 25 de febrer, es va fer una sessió informativa oberta a tota la població per explicar l’estat del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Garriga.

27 d'abril de 2022

FASE 1a POUM
APROVACIÓ DEL PLA DE TREBALL I DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ
Aprovació del Pla de Treball i del Programa de Participació Ciudadana de la fase 1a del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de la Garriga.

19 d'octubre de 2022

DESCLASSIFICACIÓ
SECTOR B5 (CAN VIOLÍ)
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 19 d’octubre de 2022 va prendre l’acord de l’aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B5 Can Violí.

7 d'abril de 2022

DESCLASSIFICACIÓ
SECTOR B4 (CAN POI)
El Ple de l’Ajuntament va prendre l’acord de l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B4 Can Poi.

3 de març de 2022

DESCLASSIFICACIÓ
SECTOR B3 (CAN VILANOVA)
El Ple de l’Ajuntament va prendre l’acord de l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B3 Can Vilanova.

29 de novembre de 2019

SESSIÓ PÚBLICA
CONCLUSIONS FASE 3
Prop d’una seixantena de persones van assistir el passat dijous al vespre a la sessió oberta a la ciutadania sobre l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de la Garriga.

27 de novembre de 2019

APROVACIÓ
DE L’AVANÇ DEL POUM
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2022 va prendre l’acord de l’aprovació de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de la Garriga.

4 de març de 2019

SESSIÓ INFORMATIVA
SOBRE L’AVANÇ DEL POUM

El procés participatiu per definir el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) té una nova cita el 7 de març a les 19 h al Teatre de la Garriga, on es presentaran les tres propostes que s’han elaborat a partir de les aportacions de la ciutadania i el personal tècnic.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

Segueix-nos

NOTÍCIES

DEL POUM

28 de març de 2023

EL NOU POUM TINDRÀ COM A BASES
LA CONTENCIÓ I LA RESILIÈNCIA
El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vol establir un creixement sostenible i contingut i uns criteris basats en la resiliència respecte al riu Congost.

23 de març de 2023

S’APROVA DEFINITIVAMENT LA DESCLASSIFICACIÓ
DEL SECTOR B5 (CAN VIOLÍ)
La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona ha donat el vist-i-plau perquè els terrenys del sector B5 Can Violí deixin de ser sòl urbanitzable.

22 de març de 2023

TREBALLEM AMB VEUS EXPERTES
PER ELABORAR EL POUM
Els treballs de redacció del POUM compten amb una sèrie de trobades amb persones expertes en diferents matèries per assessorar en aspectes tècnics concrets del pla.

16 de març de 2023

TREBALLANT PEL CONSENS
SOBRE EL POUM
Els regidors i regidores de tots els grups municipals celebren reunions setmanals per mantenir-se al dia de l’evolució i buscar el consens entorn el nou pla urbanístic.

25 de febrer de 2023

SESSIÓ INFORMATIVA
EL POUM SEGUEIX AVANÇANT
El passat dissabte, 25 de febrer, es va fer una sessió informativa oberta a tota la població per explicar l’estat del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Garriga.

27 d'abril de 2022

FASE 1a POUM
APROVACIÓ DEL PLA DE TREBALL I DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ
Aprovació del Pla de Treball i del Programa de Participació Ciudadana de la fase 1a del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de la Garriga.

19 d'octubre de 2022

DESCLASSIFICACIÓ
SECTOR B5 (CAN VIOLÍ)
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 19 d’octubre de 2022 va prendre l’acord de l’aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B5 Can Violí.

7 d'abril de 2022

DESCLASSIFICACIÓ
SECTOR B4 (CAN POI)
El Ple de l’Ajuntament va prendre l’acord de l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B4 Can Poi.

3 de març de 2022

DESCLASSIFICACIÓ
SECTOR B3 (CAN VILANOVA)

El Ple de l’Ajuntament va prendre l’acord de l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B3 Can Vilanova.

29 de novembre de 2019

SESSIÓ PÚBLICA

CONCLUSIONS FASE 3

Prop d’una seixantena de persones van assistir el passat dijous al vespre a la sessió oberta a la ciutadania sobre l’Avanç del POUM.

27 de novembre de 2019

APROVACIÓ
DE L’AVANÇ DEL POUM
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2022 va prendre l’acord de l’aprovació de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de la Garriga.

4 de març de 2019

SESSIÓ INFORMATIVA
SOBRE L’AVANÇ DEL POUM
El procés participatiu per definir el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) té una nova cita el 7 de març a les 19 h al Teatre de la Garriga, on es presentaran les tres propostes que s’han elaborat a partir de les aportacions de la ciutadania i el personal tècnic.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

NOTÍCIES

DEL POUM

28 de març de 2023

EL NOU POUM TINDRÀ COM A BASES
LA CONTENCIÓ I LA RESILIÈNCIA
El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vol establir un creixement sostenible i contingut i uns criteris basats en la resiliència respecte al riu Congost.

23 de març de 2023

S’APROVA DEFINITIVAMENT LA DESCLASSIFICACIÓ

SECTOR B5 (CAN VIOLÍ)

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona ha donat el vist-i-plau perquè els terrenys del sector B5 Can Violí deixin de ser sòl urbanitzable.

22 de març de 2023

TREBALLEM AMB VEUS EXPERTES
PER ELABORAR EL POUM
Els treballs de redacció del POUM compten amb una sèrie de trobades amb persones expertes en diferents matèries per assessorar en aspectes tècnics concrets del pla.

16 de març de 2023

TREBALLANT PEL CONSENS
SOBRE EL POUM
Els regidors i regidores de tots els grups municipals celebren reunions setmanals per mantenir-se al dia de l’evolució i buscar el consens entorn el nou pla urbanístic.

25 de febrer de 2023

SESSIÓ INFORMATIVA
EL POUM SEGUEIX AVANÇANT
El passat dissabte, 25 de febrer, es va fer una sessió informativa oberta a tota la població per explicar l’estat del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Garriga.

27 d'abril de 2022

DESCLASSIFICACIÓ
SECTOR B3
Aprovació del Pla de Treball i del Programa de Participació Ciudadana de la fase 1a del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de la Garriga.

19 d'octubre de 2022

DESCLASSIFICACIÓ
SECTOR B5 (CAN VIOLÍ)
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 19 d’octubre de 2022 va prendre l’acord de l’aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B5 Can Violí.

7 d'abril de 2022

DESCLASSIFICACIÓ
SECTOR B4 (CAN POI)
El Ple de l’Ajuntament va prendre l’acord de l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B4 Can Poi.

3 de març de 2022

DESCLASSIFICACIÓ
SECTOR B3 (CAN VILANOVA)
El Ple de l’Ajuntament va prendre l’acord de l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B3 Can Vilanova.

29 de novembre de 2019

SESSIÓ PÚBLICA
CONCLUSIONS FASE 3
Prop d’una seixantena de persones van assistir el passat dijous al vespre a la sessió oberta a la ciutadania sobre l’Avanç del POUM.

27 de novembre de 2019

APROVACIÓ
DE L’AVANÇ DEL POUM
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2022 va prendre l’acord de l’aprovació de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de la Garriga.

4 de març de 2019

SESSIÓ INFORMATIVA
SOBRE L’AVANÇ DEL POUM
El procés participatiu per definir el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) té una nova cita el 7 de març a les 19 h al Teatre de la Garriga, on es presentaran les tres propostes que s’han elaborat a partir de les aportacions de la ciutadania i el personal tècnic.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050