POUM_logo_apaisat

NOTÍCIES

DEL POUM

TREBALLEM AMB VEUS EXPERTES
PER ELABORAR EL POUM

22 de març de 2023

Els treballs de redacció del POUM compten amb una sèrie de trobades amb persones expertes en diferents matèries per assessorar en aspectes tècnics concrets del pla.

Geòlegs, advocades, arquitectes, biolègs… són només alguns dels perfils de les persones que participen en les sessions deliberatives prèvies a la redacció final del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Es tracta d’unes trobades per donar a conèixer criteris i objectius, i debatre i proposar estratègies i solucions sobre aspectes específics del document de l’Aprovació inicial del POUM, que han de servir per elaborar el text definitiu.

Hi ha tres trobades agendades, amb persones expertes en diferents àmbits: una dedicada a usos permesos a les plantes baixes i interiors d’illa, una sobre el tractament del riu i la inundabilitat i una sobre la zona nord (Pinetons i barri de Querol). Les dues primeres ja s’han celebrat i la tercera es preveu per al mes d’abril.

En aquestes sessions hi participen l’equip redactor del POUM, l’alcaldessa, Dolors Castellà, la regidora d’Urbanisme, Neus Marrodan, i regidors i regidores dels grups municipals del consistori.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

Segueix-nos

NOTÍCIES

DEL POUM

TREBALLEM AMB VEUS EXPERTES
PER ELABORAR EL POUM

22 de març de 2023

Els treballs de redacció del POUM compten amb una sèrie de trobades amb persones expertes en diferents matèries per assessorar en aspectes tècnics concrets del pla.

Geòlegs, advocades, arquitectes, biolègs… són només alguns dels perfils de les persones que participen en les sessions deliberatives prèvies a la redacció final del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Es tracta d’unes trobades per donar a conèixer criteris i objectius, i debatre i proposar estratègies i solucions sobre aspectes específics del document de l’Aprovació inicial del POUM, que han de servir per elaborar el text definitiu.

Hi ha tres trobades agendades, amb persones expertes en diferents àmbits: una dedicada a usos permesos a les plantes baixes i interiors d’illa, una sobre el tractament del riu i la inundabilitat i una sobre la zona nord (Pinetons i barri de Querol). Les dues primeres ja s’han celebrat i la tercera es preveu per al mes d’abril.

En aquestes sessions hi participen l’equip redactor del POUM, l’alcaldessa, Dolors Castellà, la regidora d’Urbanisme, Neus Marrodan, i regidors i regidores dels grups municipals del consistori.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

NOTÍCIES

DEL POUM

TREBALLEM AMB VEUS EXPERTES
PER ELABORAR EL POUM

22 de març de 2023

Els treballs de redacció del POUM compten amb una sèrie de trobades amb persones expertes en diferents matèries per assessorar en aspectes tècnics concrets del pla.

Geòlegs, advocades, arquitectes, biolègs… són només alguns dels perfils de les persones que participen en les sessions deliberatives prèvies a la redacció final del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Es tracta d’unes trobades per donar a conèixer criteris i objectius, i debatre i proposar estratègies i solucions sobre aspectes específics del document de l’Aprovació inicial del POUM, que han de servir per elaborar el text definitiu.

Hi ha tres trobades agendades, amb persones expertes en diferents àmbits: una dedicada a usos permesos a les plantes baixes i interiors d’illa, una sobre el tractament del riu i la inundabilitat i una sobre la zona nord (Pinetons i barri de Querol). Les dues primeres ja s’han celebrat i la tercera es preveu per al mes d’abril.

En aquestes sessions hi participen l’equip redactor del POUM, l’alcaldessa, Dolors Castellà, la regidora d’Urbanisme, Neus Marrodan, i regidors i regidores dels grups municipals del consistori.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050