POUM_logo_apaisat

NOTÍCIES

DEL POUM

FASE 1a POUM
APROVACIÓ DEL PLA DE TREBALL
I DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ

27 d'abril de 2022

Aprovació del Pla de Treball i del Programa de Participació Ciudadana de la fase 1a del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de la Garriga.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

Segueix-nos

NOTÍCIES

DEL POUM

FASE 1a POUM
APROVACIÓ DEL PLA DE TREBALL I DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ

27 d'abril de 2022

Aprovació del Pla de Treball i del Programa de Participació Ciudadana de la fase 1a del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de la Garriga.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

NOTÍCIES

DEL POUM

FASE 1a POUM
APROVACIÓ DEL PLA DE TREBALL
I DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ

27 d'abril de 2022

Aprovació del Pla de Treball i del Programa de Participació Ciudadana de la fase 1a del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de la Garriga.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050