POUM_logo_apaisat

NOTÍCIES

DEL POUM

DESCLASSIFICACIÓ
SECTOR B5 (CAN VIOLÍ)

19 d'octubre de 2022

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 19 d’octubre de 2022 va prendre l’acord de l’aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B5 Can Violí.

Aquesta modificació té per objectiu la preservació d’aquest entorn agroforestal, evitant la construcció de prop de 1.500 nous habitatges (84 cases unifamiliars de grans dimensions, 250 cases en filera i 1130 pisos repartits en diferents blocs), que haurien ocupat gairebé 50 hectàrees que actualment són de conreu de secà, boscos d’alzines i de ribera, previstos en el PGOU del 2001.

I és que la modificació s’emmarca en la revisió del Pla general d’ordenació municipal de la Garriga (que passarà a ser el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)). L’Avanç d’aquest POUM, aprovat des de febrer de 2019, ja va definir unes línies claus del model urbanístic que ha de seguir la Garriga, basades en la contenció del creixement per evitar que aquest sigui desmesurat, en el foment d’un creixement sostenible i respectuós, i en la protecció de l’entorn natural, evitant que s’hi construeixi innecessàriament.

Aquesta desclassificació està pendent de l’aprovació definitiva per part de la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

Segueix-nos

NOTÍCIES

DEL POUM

DESCLASSIFICACIÓ
SECTOR B5 (CAN VIOLÍ)

19 d'octubre de 2022

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 19 d’octubre de 2022 va prendre l’acord de l’aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B5 Can Violí.

Aquesta modificació té per objectiu la preservació d’aquest entorn agroforestal, evitant la construcció de prop de 1.500 nous habitatges (84 cases unifamiliars de grans dimensions, 250 cases en filera i 1130 pisos repartits en diferents blocs), que haurien ocupat gairebé 50 hectàrees que actualment són de conreu de secà, boscos d’alzines i de ribera, previstos en el PGOU del 2001.

I és que la modificació s’emmarca en la revisió del Pla general d’ordenació municipal de la Garriga (que passarà a ser el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)). L’Avanç d’aquest POUM, aprovat des de febrer de 2019, ja va definir unes línies claus del model urbanístic que ha de seguir la Garriga, basades en la contenció del creixement per evitar que aquest sigui desmesurat, en el foment d’un creixement sostenible i respectuós, i en la protecció de l’entorn natural, evitant que s’hi construeixi innecessàriament.

Aquesta desclassificació està pendent de l’aprovació definitiva per part de la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

NOTÍCIES

DEL POUM

DESCLASSIFICACIÓ
SECTOR B5 (CAN VIOLÍ)

19 d'octubre de 2022

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 19 d’octubre de 2022 va prendre l’acord de l’aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B5 Can Violí.

Aquesta modificació té per objectiu la preservació d’aquest entorn agroforestal, evitant la construcció de prop de 1.500 nous habitatges (84 cases unifamiliars de grans dimensions, 250 cases en filera i 1130 pisos repartits en diferents blocs), que haurien ocupat gairebé 50 hectàrees que actualment són de conreu de secà, boscos d’alzines i de ribera, previstos en el PGOU del 2001.

I és que la modificació s’emmarca en la revisió del Pla general d’ordenació municipal de la Garriga (que passarà a ser el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)). L’Avanç d’aquest POUM, aprovat des de febrer de 2019, ja va definir unes línies claus del model urbanístic que ha de seguir la Garriga, basades en la contenció del creixement per evitar que aquest sigui desmesurat, en el foment d’un creixement sostenible i respectuós, i en la protecció de l’entorn natural, evitant que s’hi construeixi innecessàriament.

Aquesta desclassificació està pendent de l’aprovació definitiva per part de la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050