POUM_logo_apaisat

NOTÍCIES

DEL POUM

S’APROVA DEFINITIVAMENT LA DESCLASSIFICACIÓ
DEL SECTOR B5 (CAN VIOLÍ)

23 de març de 2023

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona ha donat el vist-i-plau perquè els terrenys del sector B5 Can Violí deixin de ser sòl urbanitzable.

La Generalitat de Catalunya, a través de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, en la sessió del 14 de març, ha aprovat definitivament la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística de la Garriga referent al sector B5, a Can Violí, per la qual el sòl d’aquest sector deixa de ser urbanitzable.

El document proposa classificar com a sòl no urbanitzable la totalitat de la delimitació del sector situada a l’est de la línia de tren i el més proper dels subàmbits situats a ponent d’aquest. En quant a la nova qualificació, el sòl restarà com a agrícola o forestal.

Aquesta modificació té per objectiu la preservació d’aquest entorn agroforestal, evitant la construcció de prop de 1.500 nous habitatges, que haurien ocupat gairebé 50 hectàrees que actualment són de conreu de secà, boscos d’alzines i de ribera, previstos en el PGOU del 2001.

A més, s’emmarca en la nova redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

En el ple del mes de maig de 2021, es va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística de la Garriga referent al sector de Can Violí i l’aprovació provisional de la modificació va tenir lloc en el ple de l’octubre de l’any passat.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

Segueix-nos

NOTÍCIES

DEL POUM

S’APROVA DEFINITIVAMENT LA DESCLASSIFICACIÓ
DEL SECTOR B5 (CAN VIOLÍ)

23 de març de 2023

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona ha donat el vist-i-plau perquè els terrenys del sector B5 Can Violí deixin de ser sòl urbanitzable.

La Generalitat de Catalunya, a través de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, en la sessió del 14 de març, ha aprovat definitivament la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística de la Garriga referent al sector B5, a Can Violí, per la qual el sòl d’aquest sector deixa de ser urbanitzable.

El document proposa classificar com a sòl no urbanitzable la totalitat de la delimitació del sector situada a l’est de la línia de tren i el més proper dels subàmbits situats a ponent d’aquest. En quant a la nova qualificació, el sòl restarà com a agrícola o forestal.

Aquesta modificació té per objectiu la preservació d’aquest entorn agroforestal, evitant la construcció de prop de 1.500 nous habitatges, que haurien ocupat gairebé 50 hectàrees que actualment són de conreu de secà, boscos d’alzines i de ribera, previstos en el PGOU del 2001.

A més, s’emmarca en la nova redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

En el ple del mes de maig de 2021, es va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística de la Garriga referent al sector de Can Violí i l’aprovació provisional de la modificació va tenir lloc en el ple de l’octubre de l’any passat.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

NOTÍCIES

DEL POUM

S’APROVA DEFINITIVAMENT LA DESCLASSIFICACIÓ
DEL SECTOR B5 (CAN VIOLÍ)

23 de març de 2023

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona ha donat el vist-i-plau perquè els terrenys del sector B5 Can Violí deixin de ser sòl urbanitzable.

La Generalitat de Catalunya, a través de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, en la sessió del 14 de març, ha aprovat definitivament la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística de la Garriga referent al sector B5, a Can Violí, per la qual el sòl d’aquest sector deixa de ser urbanitzable.

El document proposa classificar com a sòl no urbanitzable la totalitat de la delimitació del sector situada a l’est de la línia de tren i el més proper dels subàmbits situats a ponent d’aquest. En quant a la nova qualificació, el sòl restarà com a agrícola o forestal.

Aquesta modificació té per objectiu la preservació d’aquest entorn agroforestal, evitant la construcció de prop de 1.500 nous habitatges, que haurien ocupat gairebé 50 hectàrees que actualment són de conreu de secà, boscos d’alzines i de ribera, previstos en el PGOU del 2001.

A més, s’emmarca en la nova redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

En el ple del mes de maig de 2021, es va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística de la Garriga referent al sector de Can Violí i l’aprovació provisional de la modificació va tenir lloc en el ple de l’octubre de l’any passat.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050