POUM_logo_apaisat

NOTÍCIES

DEL POUM

DESCLASSIFICACIÓ
SECTOR B4 (CAN POI)

7 d'abril de 2022

El Ple de l’Ajuntament va prendre l’acord de l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B4 Can Poi.

Aquesta modificació consisteix en la desclassificació del sòl del sector B4, Can Poi i té l’objectiu de minimitzar el consum i ocupació de sòl, i l’afectació de sòls amb interès natural i paisatgístic. Vol protegir l’entorn natural del municipi, especialment a la zona de Can Poi, a tocar del pla del Montseny.

Alhora, la modificació dóna compliment al Pla Territorial Metropolità, que estableix un creixement molt inferior al previst en el Pla General 2001.

Amb l’aprovació, el  sòl del sector B4 passa de ser classificat com a sòl urbanitzable a ser classificat com a sòl no urbanitzable. El sòl es qualifica en part com a C1 Agrícola, i en part com a C2 Forestal (la qualificació C1 correspon als espais d’ús agrari actual). Pel que fa a les parcel·les existents a l’avinguda Santa Margarida, queden classificades com a sòl urbà consolidat, ja que es considera que compleixen les condicions del sòl urbà consolidat i es troben davant d’un vial urbà.

L’objectiu d’aquesta modificació és protegir el municipi de la urbanització de pràcticament tot el sòl de Can Poi. L’actuació respon, doncs, a la voluntat política de protecció del territori i, alhora, a l’adequació a la normativa vigent.  

La seva aprovació comporta la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats d’iniciativa privada i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització a la zona; l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o d’ampliació d’activitats o d’usos concrets en tot l’àmbit afectat per la modificació puntual.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

Segueix-nos

NOTÍCIES

DEL POUM

DESCLASSIFICACIÓ
SECTOR B4 (CAN POI)

7 d'abril de 2022

El Ple de l’Ajuntament va prendre l’acord de l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B4 Can Poi.

Aquesta modificació consisteix en la desclassificació del sòl del sector B4, Can Poi i té l’objectiu de minimitzar el consum i ocupació de sòl, i l’afectació de sòls amb interès natural i paisatgístic. Vol protegir l’entorn natural del municipi, especialment a la zona de Can Poi, a tocar del pla del Montseny.

Alhora, la modificació dóna compliment al Pla Territorial Metropolità, que estableix un creixement molt inferior al previst en el Pla General 2001.

Amb l’aprovació, el  sòl del sector B4 passa de ser classificat com a sòl urbanitzable a ser classificat com a sòl no urbanitzable. El sòl es qualifica en part com a C1 Agrícola, i en part com a C2 Forestal (la qualificació C1 correspon als espais d’ús agrari actual). Pel que fa a les parcel·les existents a l’avinguda Santa Margarida, queden classificades com a sòl urbà consolidat, ja que es considera que compleixen les condicions del sòl urbà consolidat i es troben davant d’un vial urbà.

L’objectiu d’aquesta modificació és protegir el municipi de la urbanització de pràcticament tot el sòl de Can Poi. L’actuació respon, doncs, a la voluntat política de protecció del territori i, alhora, a l’adequació a la normativa vigent.  

La seva aprovació comporta la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats d’iniciativa privada i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització a la zona; l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o d’ampliació d’activitats o d’usos concrets en tot l’àmbit afectat per la modificació puntual.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

NOTÍCIES

DEL POUM

DESCLASSIFICACIÓ
SECTOR B4 (CAN POI)

7 d'abril de 2022

El Ple de l’Ajuntament va prendre l’acord de l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B4 Can Poi.

Aquesta modificació consisteix en la desclassificació del sòl del sector B4, Can Poi i té l’objectiu de minimitzar el consum i ocupació de sòl, i l’afectació de sòls amb interès natural i paisatgístic. Vol protegir l’entorn natural del municipi, especialment a la zona de Can Poi, a tocar del pla del Montseny.

Alhora, la modificació dóna compliment al Pla Territorial Metropolità, que estableix un creixement molt inferior al previst en el Pla General 2001.

Amb l’aprovació, el  sòl del sector B4 passa de ser classificat com a sòl urbanitzable a ser classificat com a sòl no urbanitzable. El sòl es qualifica en part com a C1 Agrícola, i en part com a C2 Forestal (la qualificació C1 correspon als espais d’ús agrari actual). Pel que fa a les parcel·les existents a l’avinguda Santa Margarida, queden classificades com a sòl urbà consolidat, ja que es considera que compleixen les condicions del sòl urbà consolidat i es troben davant d’un vial urbà.

L’objectiu d’aquesta modificació és protegir el municipi de la urbanització de pràcticament tot el sòl de Can Poi. L’actuació respon, doncs, a la voluntat política de protecció del territori i, alhora, a l’adequació a la normativa vigent.  

La seva aprovació comporta la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats d’iniciativa privada i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització a la zona; l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o d’ampliació d’activitats o d’usos concrets en tot l’àmbit afectat per la modificació puntual.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050