POUM_logo_apaisat

NOTÍCIES

DEL POUM

DESCLASSIFICACIÓ
SECTOR B3 (CAN VILANOVA)

3 de març de 2022

El Ple de l’Ajuntament va prendre l’acord de l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B3 Can Vilanova.

L’objectiu d’aquestes modificacions és protegir el municipi de la urbanització de pràcticament tot el sòl de Can Vilanova.

Les actuacions per protegir aquesta zona del poble van començar ja al 2019, quan el Ple del mes de febrer va suspendre les tramitacions i  llicències en tres sectors on el Pla General 2001 hi preveia creixements per construcció de nous habitatges.

La  suspensió de llicències es va fer per estudiar la conveniència de modificar el Pla General i protegir el territori.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

Segueix-nos

NOTÍCIES

DEL POUM

DESCLASSIFICACIÓ
SECTOR B3 (CAN VILANOVA)

3 de març de 2022

El Ple de l’Ajuntament va prendre l’acord de l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B3 Can Vilanova.

L’objectiu d’aquestes modificacions és protegir el municipi de la urbanització de pràcticament tot el sòl de Can Vilanova.

Les actuacions per protegir aquesta zona del poble van començar ja al 2019, quan el Ple del mes de febrer va suspendre les tramitacions i  llicències en tres sectors on el Pla General 2001 hi preveia creixements per construcció de nous habitatges.

La  suspensió de llicències es va fer per estudiar la conveniència de modificar el Pla General i protegir el territori.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

NOTÍCIES

DEL POUM

DESCLASSIFICACIÓ
SECTOR B3 (CAN VILANOVA)

3 de març de 2022

El Ple de l’Ajuntament va prendre l’acord de l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B3 Can Vilanova.

L’objectiu d’aquestes modificacions és protegir el municipi de la urbanització de pràcticament tot el sòl de Can Vilanova.

Les actuacions per protegir aquesta zona del poble van començar ja al 2019, quan el Ple del mes de febrer va suspendre les tramitacions i  llicències en tres sectors on el Pla General 2001 hi preveia creixements per construcció de nous habitatges.

La  suspensió de llicències es va fer per estudiar la conveniència de modificar el Pla General i protegir el territori.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050