POUM_logo_apaisat

NOTÍCIES

DEL POUM

APROVACIÓ
DE L’AVANÇ DEL POUM

27 de novembre de 2019

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2022 va prendre l’acord de l’aprovació de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de la Garriga.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

Segueix-nos

NOTÍCIES

DEL POUM

APROVACIÓ
DE L’AVANÇ DEL POUM

27 de novembre de 2019

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2022 va prendre l’acord de l’aprovació de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de la Garriga.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

NOTÍCIES

DEL POUM

APROVACIÓ
DE L’AVANÇ DEL POUM

27 de novembre de 2019

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2022 va prendre l’acord de l’aprovació de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de la Garriga.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050