POUM_logo_apaisat

DOCUMENTS

DEL POUM

AVANÇ DEL POUM
27 de febrer de 2019
del dia 27 de febrer de 2019 relatiu a l’aprovació de l’Avanç de la revisió del POUM del municipi de la Garriga.
Aquest Avanç ve conformat per la documentació següent:
es desenvolupa en quatre apartats: memòria informativa, criteris i objectius del nou pla, alternatives considerades i descripció de les característiques de la proposta.
anàlisi de la capacitat econòmica i financera de l’ajuntament, anàlisi i evolució de la població i necessitats d’habitatge i l’informe de participació ciutadana.
28 de novembre de 2019
del dia 28 de novembre de 2019 relatiu a l’aprovació de l’Avanç de la revisió del POUM del municipi de la Garriga.
CONCLUSIONS
DESCLASSIFICACIONS
2021 / 2022
ORTOFOTO
Diari Oficial Generalitat de Catalunya.
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de La Garriga.
Diari Oficial Generalitat de Catalunya.
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de La Garriga.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

Segueix-nos

DOCUMENTS

DEL POUM

AVANÇ DEL POUM
27 de febrer de 2019
del dia 27 de febrer de 2019 relatiu a l’aprovació de l’Avanç de la revisió del POUM del municipi de la Garriga.
Aquest Avanç ve conformat per la documentació següent:
28 de novembre de 2019
del dia 28 de novembre de 2019 relatiu a l’aprovació de l’Avanç de la revisió del POUM del municipi de la Garriga.
CONCLUSIONS
DESCLASSIFICACIONS
2021 / 2022
ORTOFOTO
Diari Oficial Generalitat de Catalunya.
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de La Garriga.
Diari Oficial Generalitat de Catalunya.
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de La Garriga.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

DOCUMENTS

DEL POUM

AVANÇ DEL POUM
27 de febrer de 2019
del dia 27 de febrer de 2019 relatiu a l’aprovació de l’Avanç de la revisió del POUM del municipi de la Garriga.
Aquest Avanç ve conformat per la documentació següent:
28 de novembre de 2019
del dia 28 de novembre de 2019 relatiu a l’aprovació de l’Avanç de la revisió del POUM del municipi de la Garriga.
CONCLUSIONS
DESCLASSIFICACIONS
2021 / 2022
ORTOFOTO
Diari Oficial Generalitat de Catalunya.
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de La Garriga.
Diari Oficial Generalitat de Catalunya.
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de La Garriga.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050