POUM_logo_apaisat

NOTÍCIES

DEL POUM

SESSIÓ INFORMATIVA
EL POUM SEGUEIX AVANÇANT

25 de febrer de 2023

El passat dissabte, 25 de febrer, es va fer una sessió informativa oberta a tota la població per explicar l’estat del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Garriga.

Va ser a les 10.30 hores a Can Luna. S’hi van explicar totes les tasques fetes des de l’aprovació de l’Avanç de 2019. També quin serà el procés que se seguirà a partir d’ara i com hi podrà participar la ciutadania. 

Les persones assistents també van poder fer preguntes a l’equip redactor del POUM.

Actualment, el POUM es troba en fase de treballs per a la seva aprovació inicial, després que s’aprovés l’Avanç del POUM, un document elaborat amb la participació d’entitats, personal tècnic i ciutadania de la Garriga.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Garriga és un instrument que ordena urbanísticament tot el territori del terme municipal. A hores d’ara, està en vigor el PGOU del 2001, un document que es posarà al dia amb l’actual procés de revisió i redacció del nou POUM.

Podeu reproduïr tota la sessió en vídeo a través d’aquests enllaços:

Podeu descarregar el dossier de la presentació a través de:

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

Segueix-nos

NOTÍCIES

DEL POUM

SESSIÓ INFORMATIVA
EL POUM SEGUEIX AVANÇANT

25 de febrer de 2023

El passat dissabte, 25 de febrer, es va fer una sessió informativa oberta a tota la població per explicar l’estat del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Garriga.

Va ser a les 10.30 hores a Can Luna. S’hi van explicar totes les tasques fetes des de l’aprovació de l’Avanç de 2019. També quin serà el procés que se seguirà a partir d’ara i com hi podrà participar la ciutadania. 

Les persones assistents també van poder fer preguntes a l’equip redactor del POUM.

Actualment, el POUM es troba en fase de treballs per a la seva aprovació inicial, després que s’aprovés l’Avanç del POUM, un document elaborat amb la participació d’entitats, personal tècnic i ciutadania de la Garriga.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Garriga és un instrument que ordena urbanísticament tot el territori del terme municipal. A hores d’ara, està en vigor el PGOU del 2001, un document que es posarà al dia amb l’actual procés de revisió i redacció del nou POUM.

Podeu reproduïr tota la sessió en vídeo a través d’aquests enllaços:

Podeu descarregar el dossier de la presentació a través de:

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050

NOTÍCIES

DEL POUM

SESSIÓ INFORMATIVA
EL POUM SEGUEIX AVANÇANT

25 de febrer de 2023

El passat dissabte, 25 de febrer, es va fer una sessió informativa oberta a tota la població per explicar l’estat del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Garriga.

Va ser a les 10.30 hores a Can Luna. S’hi van explicar totes les tasques fetes des de l’aprovació de l’Avanç de 2019. També quin serà el procés que se seguirà a partir d’ara i com hi podrà participar la ciutadania. 

Les persones assistents també van poder fer preguntes a l’equip redactor del POUM.

Actualment, el POUM es troba en fase de treballs per a la seva aprovació inicial, després que s’aprovés l’Avanç del POUM, un document elaborat amb la participació d’entitats, personal tècnic i ciutadania de la Garriga.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Garriga és un instrument que ordena urbanísticament tot el territori del terme municipal. A hores d’ara, està en vigor el PGOU del 2001, un document que es posarà al dia amb l’actual procés de revisió i redacció del nou POUM.

Podeu reproduïr tota la sessió en vídeo a través d’aquests enllaços:

Podeu descarregar el dossier de la presentació a través de:

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.
Plaça de l’Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 938.605.050